افزایش بی‌سابقه تعداد پناهجویان و مهاجرانی که از راه‌های دشوار و خطرناک سعی می‌کنند خود را به اروپای غربی برسانند باعث شده که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مباحث تازه‌ای در مورد شرایط پذیرش آنها به‌راه بیافتد.
 
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در سخنان اخیر خود بحران اخیر مهاجرت را آزمایش مهمی از «تعهد اروپا به اصول جهانشمول حقوق مدنی و یک چالش ملی بزرگ» توصیف کرد. همزمان تعداد زیادی از مهاجران و پناهجویان وارد آلمان شده و انتظار می‌رود که طی سال میلادی جاری این رقم به ۸۰۰ هزار نفر برسد.
 
این پنج نکته مهمترین مسائل مربوط به کسب پناهندگی سیاسی از آلمان است.

چه کسانی پناهندگی سیاسی دریافت می‌کنند؟
موج پرشمار پناهجویانی که وارد آلمان می‌شوند شامل اتباع کشورهایی مثل سوریه، افغانستان، عراق، اریتره و حتی تعدادی از کشورهای غرب ناحیه بالکان است. اما برخی از آنها به نسبت سایرین برای دریافت پناهندگی سیاسی بخت بیشتری دارند.
 
شهروندان سوریه بیش از همه شانس دارند. در سال ۲۰۱۴ از مجموع ۲۶ هزار سوری متقاضی پناهندگی فقط درخواست یک درصد آنها رد شد. آلمان بیش از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا پناهندگان سوری را پذیرفته و دولت این کشور در هفته اخیر امکان پذیرش پناهجویان سوری را تسهیل کرد. براساس تصمیم اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان، از این پس پناهجویان سوری که از طریق خاک کشور اروپایی دیگری به آلمان رسیده‌اند به آن کشور بازگردانده نخواهند شد. این تصمیم یک استثناء مهم در قوانین مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که فقط در مورد اتباع سوریه اجرا خواهد شد.