نترسید، انجام دهید

درس هایی برای تجارت و زندگی

نترسید، انجام دهید

نترسید، انجام دهید

 

نترسید، انجام دهید

1- فقط انجام دهید

باور کنید که می توانید انجام دهید

هدف داشته باشید

زندگی غنی داشته باشید

هرگز تسلیم نشوید

خوب تدارک ببینید

به خودتان ایمان داشته باشید

سعی کنید و باز هم سعی کنید

به یکدیگر کمک کنید

2- خوش باشید

خوش باشید، تلاش کنید ، پول از راه می رسد.

وقت تلف نکنید، از فرصت ها بهره بگیرید.

نگاه مثبت به زندگی داشته باشید.

وقتی خوش نمی گذرد ، کاری دیگر کنید.

3- شجاع باشید

ریسک ها را بسنجید و دست به کار شوید.

خودتان را باور کنید.

رؤیاها و هدف های خود را دنبال کنید.

تأسف نخورید.

روی قولتان بایستید.

4- خود را به چالش بکشید

بلند پرواز باشید

چیزهای نو را امتحان کنید

کوشا باشید

خود را به چالش بکشید

5- روی پای خودتان بایستید

به خودتان متکی باشید.

رؤیایتان را دنبال کنید، اما در دنیای حقیقی زندگی کنید.

به اتفاق کار کنید.

6- در لحظه زندگی کنید

زندگی را عاشقانه دوست بدارید و در همه لحظات آن زندگی کنید.

از لحظه لذت ببرید.

به زندگی تان فکر کنید.

هر لحظه از زندگی را گرامی بدارید.

تأسف نخورید.

7- برای افراد خانواده و دوستانتان ارزش قائل شوید

افراد خانواده و همکارانتان را مقدم بدارید

وفادار باشید

با مسائل سرشاخ شوید

پول شما را به هدف می رساند

اشخاص مناسب را انتخاب کنید و به استعدادهایشان پاداش دهید

8- احترام قائل شوید

مؤدب باشید و احترام بگذارید

کار درست انجام دهید

نام نیک از خود باقی بگذارید

در همه معاملاتتان منصف باشید

9- سرمایه داری گایا

دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنید.

بار خود را بکشید.

چشم اندازی بلند مدت داشته باشید.

به نتایج اقدامات خود توجه کنید.

پیروزی های بزرگ نتیجه پیروزی های کوچک متعدد هستند.

با مسائل بزرگ روبه رو شوید.

موقعیت را درک کنید و بعد درباره برخورد با آن تصمیم بگیرید.

هرگز هدف اصلی را دور نگه ندارید.

اگر اشکالی وجود دارد آن را برطرف کنید.

10- نوآور باشید

غیر ممکن وجود ندارد.

خلاق فکر کنید.

برای پیروز شدن باید قاعده ها را بشکنید.

نقش خود را ایفا کنید.

راهی دیگر بیابید.

11- کمی نیکی کنید

دنیا را تغییر دهید، حتی اگر این تغییر کوچک باشد.

تفاوت ایجاد کنید و به دیگران کمک کنید.

به کسی آسیب نرسانید.

همیشه به این فکر کنید که برای کمک به دیگران چه می توانید بکنید.

12- سرعت عمل به خرج دهید

سرعت مهمترین سلاح در شرایط رقابت است.

در کارتان بهترین شوید.

همین حالا انجام دهید.

ساده سازی کنید.

تشریفات را کنار بگذارید.

دقیق باشید.

13- جوان فکر کنید

بزرگ ها را به چالش بکشید.

خودمانی باشید.

همه چیز قابل مذاکره است.

کار تفریحی کنید.

کار درست انجام دهید.

در برابر دوربین ها  تبسم کنید.

مثل یک گلوله حرکت کنید.

آدمی معمولی باشید.

نترسید، انجام دهید

منبع : کتاب نترسید انجام دهید

نویسنده : ریچارد برانسون ( مولتی میلیاردر و مالک شرکت های زنجیره ای ویرجین)