صبح امروز اعلام شد که وزیر امور مهاجرت کانادا لایحه اصلاح قانون شهروندی کانادا را به پارلمان ارائه کرده که مهم‌ترین بخش آن، شرط حضور سه سال از پنج سال برای گرفتن شهروندی کاناداست. عدم نیاز به حضور شش ماه در هر سال و نیز محاسبه سال‌های حضور در کانادا در دوران پیش از دریافت اقامت که برای دانشجویان خیلی مهم است از بخش‌های دیگر این لایحه است. با توجه به اینکه لیبرال‌ها اکثریت مطلق را در پارلمان دارند قابل پیش‌بینی است که این لایحه به‌تصویب نمایندگان برسد.

 

 کانادا نمی‌تواند شهروندی را پس بگیرد

این اصلاحات همچنین قانون قبلی شهروندی را که اجازه می‌داد شهروندی شهروندان دوملیتی را از آنها بگیرد، لغو می‌کند. طبق قانونی که در دولت هارپر تصویب شد، حکومت می‌تواند شهروندی کسانی که علیه منافع ملی اقدام کرده‌اند و دو ملیت داشته باشند را لغو کند.

لازم نیست «قصد ماندن در کانادا» اعلام شود

بخش دیگری از این اصلاحیه به«قصد ماندن در کانادا» اختصاص دارد. طبق قانونی که در دولت محافظه‌کار تصویب شده بود، افراد در هنگام شهروندی باید اعلام می‌کردند قصد دارند اقامت خود را در کانادا ادامه دهند. با تصویب اصلاحیه جدید، این موضوع نیز لغو می‌شود. این نگرانی وجود داشت که مهاجران پس از دریافت شهروندی، اگر از کانادا خارج شوند، با خطر از دست دادن شهروندی خود روبرو باشند که این اصلاحیه این نگرانی را برطرف می‌کند.

سه سال از پنج سال

یکی دیگر از بخش‌های مهم این اصلاحات مربوط به حضور مهاجران در کانادا برای گرفتن شهروندی و پاسپورت است. بنا بر تغییرات جدید، مهاجران لازم است سه سال از پنج سال را در کانادا باشند تا شرایط اخذ شهروندی را به دست آورند. ضمن اینکه لازم نیست برای محاسبه یک سال، حتما شش ماه (۱۸۳ روز) از آن را در کانادا باشد. در واقع هر روز اقامت در کانادا جزو روزهای لازم برای گرفتن شهروندی محاسبه خواهد شد. با ۱۰۹۵ روز اقامت در کانادا می‌توان شهروندی را اخذ کرد. این به معنای این است که درخواست‌های شهروندی یک سال زودتر به نتیجه خواهد رسید. این تغییر باعث می‌شود بسیاری از مهاجران کانادایی بتوانند زودتر شهروندی خود را دریافت کنند.